tốc độ máy giặt

Tốc độ quay hiệu quả của máy giặt là bao nhiêu?

Hiện tại máy giặt công nghiệp được giới thiệu với rất nhiều tốc độ quay 800rpm, 1000rpm, 1200rpm, 1400rpm, 1800rpm. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Máy giặt hiệu quả số liệu tốc độ quay và chi phí sấy Dưới đây là một số con số thú vị (từ một hướng dẫn sử dụng…

Xem thêm