vốn 100 triệu

máy giặt công nghiệp 25kg

Vốn 100 triệu có mua được máy giặt công nghiệp không ?

Ngành giặt là đang là một trong những ngành thực sự có nhu cầu cao , đặc biệt là dịch vụ giặt là trong khách sạn và dân sinh .Đây có thể nói là một trong những ngành nghề hái ra tiền và đem lại những lợi nhuận lớn trong thời gian dài . Trước…

Xem thêm