tiếng ồn máy giặt

Máy giặt gây ra tiếng ồn trong chu kỳ quay

Máy giặt gây ra tiếng ồn trong chu kỳ quay, chúng tôi có một số mẹo sửa chữa hữu ích cho máy giặt của bạn. Một máy giặt công nghiệp gây ra tiếng động lớn khi quay có nghĩa là một bộ phận đã bị mòn hoặc lỏng. Các vấn đề máy giặt gây ra…

Xem thêm

Máy giặt nhảy xung quanh và có tiếng nổ vào chu kỳ vắt

Máy giặt công nghiệp nhảy xung quanh và có tiếng nổ vào chu kỳ vắt Có hai nguyên nhân có thể xảy ra khi một máy giặt nhảy và tiếng nổ vào chu kỳ vắt. Hoặc là quá tải máy giặt và không thể được cân bằng, hoặc một lỗi là ngăn chặn các máy…

Xem thêm