máy giặt quần áo

Máy giặt làm sạch quần áo của bạn như thế nào?

Chu kỳ máy giặt Một máy giặt công nghiệp có một hoặc nhiều chương trình mà từ đó bạn có thể lựa chọn. Bạn sẽ có thể tìm thấy những mô tả trong sách hướng dẫn, và có thể được gọi là chu kỳ. Mỗi chương trình là một chuỗi các giai đoạn với thời gian khác nhau,…

Xem thêm