máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước

Bạn nên mua một máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước?

Máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước? Có một số lợi thế và bất lợi khi sở hữu máy giặt cửa trên hoặc máy giặt cửa trước. Nói chung, các máy giặt  cửa trước có năng lượng và nước hiệu quả hơn rất nhiều so với máy giặt cửa trên, nhưng không thể nạp…

Xem thêm