ổ đĩa máy giặt

Kiểm tra và thay thế ổ đĩa động cơ của máy giặt

Các động cơ dẫn động chính cung cấp điện cho máy bơm, cạt te, và ổ giỏ. Động cơ 3 tốc độ sử dụng trên máy giặt tự động. Sử dụng một Ôm kế để kiểm tra động cơ ổ đĩa. Lưu ý : Hầu hết máy giặt công nghiệp được trang bị một động…

Xem thêm