máy sấy trên máy giặt

máy sấy chồng lên máy giặt

Hãy cẩn thận khi đặt máy sấy trên máy giặt

Có rất nhiều trường hợp ở khu vực tiệm giặt là thường có diện tích nhỏ cho nên để tối ưu mọi người thường xếp máy sấy đơn lên bề mặt chiếc máy giặt . Mặc dù đây cũng là biện pháp giúp mọi người có thể cải thiện được diện tích nhưng nó lại…

Xem thêm