máy giặt kết hợp sấy

Tổng quan về máy giặt sấy kết hợp

Một máy giặt kết hợp sấy là một giải pháp giặt tất cả-trong-một thực hiện cả hai việc giặt và sấy khô quần áo trong cùng đơn vị. Nó không phải là một máy giặt có thể xếp chồng hoặc máy sấy. Một đơn vị như thế này là thuận tiện để thực hiện các tải nhẹ giặt…

Xem thêm