lỗi máy giặt

Lỗi trên hệ thống áp lực nước của máy giặt

Tìm hiểu các nguyên nhân khác nhau gây ra lỗi trên hệ thống áp lực nước của máy giặt công nghiệp Lỗi trên hệ thống áp lực nước của máy giặt Tôi đã có viết một bài viết mô tả chính xác một máy giặt điều khiển mực nước như thế nào và bài viết này…

Xem thêm

Các lỗi phổ biến ở máy giặt

Có lẽ nguyên nhân duy nhất của vấn đề mà mọi người có với máy giặt công nghiệp, đặc biệt là với một chiếc máy giặt mới, là những người tự sử dụng. Mặc dù từ “có lẽ” được sử dụng một cách lỏng lẻo như chúng ta biết rằng vấn đề lớn nhất với…

Xem thêm

Sửa chữa các lỗi phổ biến thường gặp ở máy giặt

Một máy giặt về cơ bản là một bồn giặt lớn mà nhiều lần lấp đầy với nước và sau đó thoát ra ngoài, quay vắt quần áo khô, và có một thiết bị để khuấy ở giữa một máy cửa trên hoặc một cái trống lăn trong một máy cửa trước. Bốn chu kỳ…

Xem thêm

Tổng hợp các lỗi trên máy giặt của bạn

Hướng dẫn này được thiết kế để phác thảo những vấn đề phổ biến nhất trên một máy giặt công nghiệp. An toàn là trên hết Khi truy cập vào máy giặt, chắc chắn bạn ngắt kết nối điện Các lỗi máy giặt cụ thể – nguyên nhân và giải pháp: Máy giặt rò rỉ Thiết…

Xem thêm

Máy giặt làm đầy và thoát nước cùng một thời điểm

Máy giặt công nghiệp làm đầy và thoát nước cùng một thời điểm Nếu một máy giặt làm đầy và thoát nước cùng một lúc, hoặc là nó bòn rút xuống ống thoát nước do một vấn đề với hệ thống ống nước, hoặc có thể được hủy bỏ bởi vì nó quá nóng và…

Xem thêm