lỗi máy giặt

Tổng hợp các lỗi trên máy giặt của bạn

Hướng dẫn này được thiết kế để phác thảo những vấn đề phổ biến nhất trên một máy giặt công nghiệp. An toàn là trên hết Khi truy cập vào máy giặt, chắc chắn bạn ngắt kết nối điện Các lỗi máy giặt cụ thể – nguyên nhân và giải pháp: Máy giặt rò rỉ Thiết…

Xem thêm

Máy giặt làm đầy và thoát nước cùng một thời điểm

Máy giặt công nghiệp làm đầy và thoát nước cùng một thời điểm Nếu một máy giặt làm đầy và thoát nước cùng một lúc, hoặc là nó bòn rút xuống ống thoát nước do một vấn đề với hệ thống ống nước, hoặc có thể được hủy bỏ bởi vì nó quá nóng và…

Xem thêm