hoạt động của máy sấy

Máy sấy quần áo làm việc như thế nào?

Máy sấy quần áo gồm có: Một cốc xoay chứa quần áo. Một nguồn điện hoặc khí nóng nung nóng không khí được rút ra thông qua những bộ quần áo, do đó nóng lên quần áo và các nước trong đó. Một quạt hút khí mà đi ra khỏi máy sấy và ra khỏi nhà – đây là cách các nước…

Xem thêm