hoạt động của máy giặt

Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của máy giặt hiện nay

Máy giặt đã được phát minh để tự động hóa việc chà và giặt quần áo. Đầu tiên máy giặt được thiết kế là trống đơn giản hoặc thùng có tay cầm để xoay. Công nghệ này đã đi một chặng đường dài và máy giặt ngày nay tự động hóa chu kỳ đầy đủ để giặt…

Xem thêm