Các loại máy giặt cơ bản

Các loại máy giặt cơ bản trên thị trường hiện nay

Mua máy giặt hiện nay không đơn giản như trước. Trước đây chúng ta chỉ có 1 lựa chọn – máy giặt cửa trên và màu trắng. Hiện nay, bạn sẽ tìm thấy máy giặt có tải từ phía trên, tải từ phía trước, máy giặt công nghiệp cung cấp hiệu quả cao, có hàng chục nút hoặc…

Xem thêm