Máy giặt công nghiệp Maxi SP

Danh sách sản phẩm

 • Máy giặt công nghiệp Maxi SPĐọc tiếp
  Máy giặt công nghiệp Maxi SP-Series
  Liên hệ

  – MWSP 40 (18,7 kg/mẻ)
  – MWSP 60 (27,4 kg/mẻ)
  – MWSP 100 (47,8 kg/mẻ)
  – MWSP 135 (59 kg/mẻ)
  – MWSP 155 (71 kg/mẻ)
  – MWSP 185 (84 kg/mẻ)

  Máy giặt công nghiệp Maxi SP-Series

  Liên hệ