chu kỳ giặt

Làm thế nào để chọn các chu kỳ giặt cho máy giặt

Máy giặt cửa trên và cửa trước làm việc theo những cách rất khác nhau nhưng có chu kỳ giặt tương tự. Trong thực tế, có 3 chu kỳ giặt cơ bản của hầu hết các loại máy giặt công nghiệp và chúng tôi sẽ nói kĩ hơn trong bài viết này. Điều đầu tiên Nhiều sự…

Xem thêm