khuấy máy giặt

Sửa chữa vấn đề khuấy trong máy giặt

Tìm hiểu cách sửa chữa vấn đề khuấy động trong máy giặt công nghiệp qua bài viết sau Hướng dẫn Minh họa Ngắt kết nối điện với máy giặt (hoặc rút phích cắm điện). Tắt cả hai dòng nước nóng và lạnh ở các bức tường tắt van. Mục đích của khuấy là cung cấp một…

Xem thêm