giặt đồ áo len

Giặt đồ lụa, len trong máy giặt như thế nào?

Nếu bạn đã từng có những bất hạnh để thu nhỏ một jumper len kích thước mà sẽ phù hợp với 5 năm tuổi của bạn, bạn có thể đã được giải quyết không bao giờ để mất một nguy cơ về giặt đồ nhạy cảm yêu thích, lụa hoặc len của bạn bằng máy!…

Xem thêm