các lỗi thường gặp máy giặt

Sửa chữa các lỗi phổ biến thường gặp ở máy giặt

Một máy giặt về cơ bản là một bồn giặt lớn mà nhiều lần lấp đầy với nước và sau đó thoát ra ngoài, quay vắt quần áo khô, và có một thiết bị để khuấy ở giữa một máy cửa trên hoặc một cái trống lăn trong một máy cửa trước. Bốn chu kỳ…

Xem thêm