may-la-cong-nghiep-image-is

Máy là công nghiệp Image IS Series

– Máy là ủi nhỏ gọn: 18″ x 120″, 24″ x 120″, 32″ x 120″

Máy là công nghiệp Image IP Series

– Máy là ủi nhỏ gọn: 14″ x 78″; 14″ x 100″, 14″ x 120″

may-la-cong-nghiep-image-im

Máy là công nghiệp Image IM Series

• Hơi nước nóng

• Ổ đĩa biến tốc độ với soft-start

• Tốc độ điều khiển bằng kỹ thuật số đọc

• Kiểm soát nhiệt độ điện tử

MENU