Hệ thống máy giặt là công nghiệp IMAGE

Nhà hàng và khách sạn tại Thái Lan 2015: Trung tâm Thương mại và Triển lãm BITEC

 

Máy giặt và máy sấy công nghiệp tại nhà hàng và khách sạn Thái Lan 2015: Trung tâm Thương mại và Triển lãm BITEC

[Read more…]

Gulf Laundrex Linen Care Expo 2015 – Trung tâm thương mại quốc tế Dubai

Triển lãm Gulf Laundrex Linen Care Expo 2015 về hệ thống giặt là công nghiệp IMAGE tại trung tâm thương mại quốc tế Dubai

[Read more…]

MENU