12 chương trình máy giặt công nghiệp Image

Các chương trình chính của máy giặt công nghiệp

Chương trình 1: Dành cho vải trắng nhẹ
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.004.002.002.000.000.000.003.00Tổng: 9.00
NướcCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcTrung bìnhCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 10.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 20.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 30.400.600.605.00Tổng: 7.40
Chương trình 2: Dành cho vải mầu nhẹ
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.003.002.002.000.000.000.003.00Tổng: 10.00
NướcCấp 1 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcTrung bìnhCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 10.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 20.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 30.400.600.605.00Tổng: 7.40
Chương trình 3: Dành cho vải trắng trung bình
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)2.005.003.003.003.000.000.004.00Tổng: 20.00
NướcCấp 1 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcCaoTrung bìnhCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ60 độ C
Vắt 10.300.300.300.300.301.00Tổng: 3.30
Vắt 20.300.300.300.300.301.00Tổng: 3.30
Vắt 30.600.600.600.600.606.00Tổng: 11.0
Chương trình 4: Dành cho vải mầu nhẹ
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)2.004.003.003.003.000.000.003.00Tổng: 20.00
NướcCấp 1 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcCaoTrung bìnhCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 11.000.300.300.300.301.00Tổng: 3.30
Vắt 21.000.300.300.300.301.00Tổng: 3.30
Vắt 30.600.600.600.600.605.00Tổng: 10.0
Chương trình 5: Dành cho vải trắng tinh
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)3.0010.003.003.003.003.003.005.00Tổng: 33.00
NướcCấp 1 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcCaoTrung bìnhCaoCaoCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ60 độ C
Vắt 10.300.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.30
Vắt 20.300.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.30
Vắt 30.600.700.700.600.600.600.606.00Tổng: 13.2
Chương trình 6: Dành cho vải mầu đậm
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)2.007.003.003.003.003.000.004.00Tổng: 25.00
NướcCấp 1 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcCaoTrung bìnhCaoCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ45 độ C
Vắt 10.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.00
Vắt 20.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.00
Vắt 30.600.700.700.600.600.606.00Tổng: 12.0
Chương trình 7: Giặt nhanh
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.004.003.003.000.000.000.003.00Tổng: 13.00
NướcCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcTrung bìnhCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ45 độ C
Vắt 10.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 20.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 30.600.600.605.00Tổng: 8.00
Chương trình 8: Giặt lông vũ mềm
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.003.002.002.000.000.000.003.00Tổng: 10.00
NướcCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcTrung bìnhCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 10.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 20.300.300.301.00Tổng: 2.30
Vắt 30.400.600.605.00Tổng: 7.40
Chương trình 9: Giặt sơ
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.004.003.003.003.000.000.004.00Tổng: 17.00
NướcCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcTrung bìnhCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ45 độ C
Vắt 10.300.300.300.301.00Tổng: 3.00
Vắt 20.300.300.300.301.00Tổng: 3.00
Vắt 30.400.600.600.605.00Tổng: 9.00
Chương trình 10: Giặt đồ bám đất xả tràn
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)3.0010.004.003.003.003.003.004.00Tổng: 34.00
NướcCấp 1 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 2 vòiCấp 1 vòiCấp 1 vòi
Mức nướcCaoTrung bìnhCaoCaoCaoCaoCaoCao
CấpCấp 1Cấp 2
Nhiệt độ60 độ C
Vắt 10.300.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.30
Vắt 20.300.300.300.300.300.300.301.00Tổng: 4.30
Vắt 30.600.700.700.600.600.600.606.00Tổng: 13.2
Chương trình 11: Vắt
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.000.000.000.000.000.000.005.00Tổng: 5.00
NướcCấp 1 vòi
Mức nướcCao
CấpCấp 2
Nhiệt độ
Vắt 11.00Tổng: 1.00
Vắt 21.00Tổng: 1.00
Vắt 35.00Tổng: 5.00
Chương trình 12: Giặt sơ nước nóng và vắt khô
Mô tảGiặt sơGiặtCấp nước 1Cấp nước 2Cấp nước 3Cấp nước 4Cấp nước 5Cấp nước 6
Thời gian (m)0.000.000.000.000.000.000.0010.00Tổng: 10.00
NướcCấp 2 vòi
Mức nướcCao
CấpCấp 2
Nhiệt độ60 độ C
Vắt 11.00Tổng: 1.00
Vắt 21.00Tổng: 1.00
Vắt 34.00Tổng: 4.00
Tham khảo :   Top 3 mẫu máy giặt công nghiệp 150kg được chọn mua nhiều nhất 202

Bình luận trên Facebook